Een bedrijf dat zichzelf serieus neemt en bovendien niet graag voor verrassingen komt te staan, maakt gebruik van key performance indicators, doorgaans afgekort tot KPI’s. Je kunt daarmee op meerdere niveaus de prestaties meten en op basis van resultaten uit het verleden anticiperen op de toekomst. Het is belangrijk om zowel je korte als lange termijndoelen scherp in de gaten te houden en aan de hand van KPI’s haalbare doelstellingen te formuleren.

Lees meer