Een bedrijf dat zichzelf serieus neemt en bovendien niet graag voor verrassingen komt te staan, maakt gebruik van key performance indicators, doorgaans afgekort tot KPI’s. Je kunt daarmee op meerdere niveaus de prestaties meten en op basis van resultaten uit het verleden anticiperen op de toekomst. Het is belangrijk om zowel je korte als lange termijndoelen scherp in de gaten te houden en aan de hand van KPI’s haalbare doelstellingen te formuleren.

Je kunt natuurlijk verschillende variabelen meten met dit systeem, en welke het meest van belang zijn is voor elk bedrijf verschillend. Als het groeien van de naamsbekendheid het belangrijkste doel is, dan zal daar specifiek naar worden gekeken. Wordt het groeien van de omzet of de kwaliteit van de service als essentieel gezien, dan ligt daar de focus op.

Meten is weten

Alles is natuurlijk te meten maar niet alles hoeft te worden gemeten. De meest gebruikte KPI’s  voor performance management zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Algemeen
  • Financieel
  • Technisch
  • Verkoop
  • humanresource

Bij algemene KPI’s moet je denken aan het meten van de bedrijfswaarde, het marktaandeel, het aantal klanten en klanttevredenheid.

Bij financiële KPI’s draait het om de rentabiliteit, debiteuren, crediteuren en worden de kosten en baten onder de loep genomen.

Een technische KPI richt zich voornamelijk op de prestaties van de aanwezige apparatuur.

Bij verkoop draait alles om het optimaliseren van de verkoopdoelstellingen.

Humanresource ten slotte neemt alles onder de loep wat met personeel te maken heeft. Denk daarbij aan het ziekteverzuim, het verloop en de salarisadministratie.

Kom niet voor verassingen te staan

Key performance trainingZoveel mensen zoveel wensen, en dat geldt natuurlijk ook voor bedrijven. Maar dat het gebruik van key performance indicators essentiële informatie oplevert over de prestaties, daar is iedereen het over eens. Betrouwbare informatie ook, die wellicht nieuwe inzichten biedt waarop geanticipeerd kan worden met aangepast beleid. Dit alles met als doel: kom niet voor verrassingen te staan, houd het bedrijf gezond.