Als u in aanraking komt met politie of justitie heb je meestal recht op de bijstand van een advocaat. Advocaten en juristen zijn vaak actief op uiteenlopende rechtsgebieden. Zo zijn er sociale zekerheidsrecht advocaten. In Nederland bestaat gelukkig een vangnet voor als men (niet door eigen schuld) in financiële moeilijkheden raakt. De sociale zekerheidsrecht advocaten hebben kennis over onder andere de rechten en plichten rondom uitkeringen en voorzieningen, die verstrekt worden in het kader van de Participatiewet.

Deze wet geldt voor iedereen die kan werken, maar ondersteuning nodig heeft. Het valt onder het stelstel van wetten en maatregelen dat mensen tijdens arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of pensioen van inkomen voorziet.

Naast het strafrecht en het civiele recht zijn er dus sociale zekerheidsrecht advocaten. Wanneer sociale zekerheid in het geding is, kan advocatenkantoor MRS helpen om uw recht te halen. Het gerechtsgebouw is de plaats waar wij u uiteindelijk terzijde staan. Maar voordat het zover is, voeren we het nodige overleg met collega’s en natuurlijk met u.

AdvocaatBezwaar of beroep maken tegen het UVW behoort tot de zaken die wij begeleiden. Deze instantie neemt beslissingen die zeer ingrijpend kunnen zijn voor het dagelijks leven van mensen. Bijvoorbeeld over de vraag of u arbeidsvermogen heeft. Voelt u zich onrechtvaardig behandeld? Een beetje steun van een advocaat sociaal zekerheidsrecht is essentieel om een correcte behandeling af te dwingen. Conflicten met het UWV lossen onze sociale zekerheidsrecht advocaten op. Of het nu gaat om de WMO of uitkeringen als de WIA, WAJONG of WW. MRS weet wel van aanpakken. Wij bekijken graag hoe uw problemen kunnen worden verholpen. Het aanspreken van sociale zekerheidsrecht advocaten is echter niet in alle gevallen noodzakelijk. Het inschakelen van mediaton kan een rechtsgang soms voorkomen. Sociale zekerheidsrecht advocaten zijn specialisten in het bestuursrecht. Deze focus wordt ontwikkeld vanuit een sterk gevoel van maatschappelijke betrokkenheid.